ابزار هدایت به بالای صفحه

مجموعه مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش‌ها) - کارشناسی ارشد کشاورزی | دکتری تخصصی کشاورزی | منابع مهندسی کشاورزی سراسری و آزاد
کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی
کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی
کارشناسی ارشد و دکتری کشاورزی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

کارشناسی ارشد کشاورزی | دکتری تخصصی کشاورزی | منابع مهندسی کشاورزی سراسری و آزاد

اندیشه ارشد، مرجع تحصیلات تکمیلی | مجموعه مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش‌ها) | کارشناسی ارشد - دکتری

مجموعه مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش‌ها)

رشته گرایش‌های کارشناسی ارشد کشاورزی - سراسری

1302- مجموعه مهندسی کشاورزی - آب

1- مهندسی آبیاری و زهکشی

2- مهندسی سازه‌های آبی

3- مهندسی منابع آب

4- مهندسی هواشناسی کشاورزی

1303- مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

1- مهندسی اصلاح نباتات

2- مهندسی زراعت

3- علوم و تکنولوژی بذر

4- کشاورزی اکولوژیک

1305- مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

1- مهندسی علوم باغبانی - میوه کاری

2- مهندسی علوم باغبانی - سبزی کاری

3- مهندسی علوم باغبانی - گیاهان زینتی

4- مهندسی علوم باغبانی - گیاهان دارویی - ادویه‌ای و نوشابه‌ای

5- مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

6- مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح سبزی‌ها

7- مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، عطری و ادویه‌ای

8- مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی

9- مهندسی علوم باغبانی - فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

10- مهندسی علوم باغبانی - بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی

1308- مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم خاک

1- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

2- مدیریت منابع خاک

1309- مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم دام و طیور

1- مهندسی علوم دامی (اصلاح نژاد دام، تغذیه دام، مدیریت دامپروری و...)

2- پرورش و مدیریت تولید طیور

3- علوم طیور (تغذیه طیور - فیزیولوژی طیور)

1310- مجموعه مهندسی تولیدات گیاهی

1- مهندسی تولیدات گیاهی (اصلاح گیاهان باغبانی)

2- مهندسی تولیدات گیاهی (تولید محصولات باغبانی)

1313- مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی

1- علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

2- علوم و مهندسی صنایع غذایی - علوم مواد غذایی

3- علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی

4- علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

1319- مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم

1- مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

2- مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی‌های تجدیدپذیر

3- مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت

1322- مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

1- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه

2- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی

3- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند

1324- مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی

1326- مجموعه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز

مجموعه مهندسی فضای سبز 

مهندسی فضای سبز - گیاهان زینتی در منظر

+ نوشته شده در  پنج‌شنبه 8 بهمن 1394ساعت 23:05  توسط گروه مشاوران ارشد و دکتری  |  کارشناسی ارشد کشاورزی(0)

تصویر ثابت